P I X

giữa việc sử dụng máy nghiền hình nón tiêu chuẩn và máy nghiền hình nón đầu ngắn